Atletiek Week: het waren zes mooie jaren

16 september 2016 - Door Cors van den Brink

Ruim zes jaar heeft de redactie van Atletiek Week verslag gedaan van alle grote nationale en internationale wedstrijden en dagelijks het belangrijkste atletieknieuws gepresenteerd. Helaas zijn we er niet in geslaagd een gezonde financiële basis te leggen onder deze inspanningen. Daarom hebben we besloten dit werk in de huidige vorm te beëindigen.

Toen de Atletiekunie vanaf 2010 steeds minder waarde ging hechten aan berichtgeving over de wedstrijdatletiek, was voor ons reden om met Atletiek Week te beginnen. Zes jaar lang hebben we met veel plezier verslag gedaan van alle wedstrijden en kampioenschappen die ertoe doen. Atletiek Week had niet alleen aandacht voor de absolute top(-prestaties) die ook in andere media voor het voetlicht komen, maar voor een veel bredere groep atleten en coaches. We brachten daarnaast het dagelijks atletieknieuws, interviews en reportages, we organiseerden seminars en introduceerden een nieuw papieren magazine, deels in samenwerking met het Lotto Baancircuit.

foto’s: Erik van Leeuwen

De atletiekliefhebbers stelden deze initiatieven op prijs. Rond de grote toernooien bereikten we de laatste jaren ruim 10.000 mensen. Dafne Schippers zorgde af en toe voor een extra piek in de belangstelling. Maar door het jaar heen waren er altijd wel zo’n 7000 mensen die via Atletiek Week de wedstrijdatletiek intensief volgen.

Dat is een resultaat waar we trots op zijn.
Maar we zijn er helaas niet in geslaagd om die duizenden atletiekliefhebbers ervan te overtuigen dat professionele sportjournalistiek geen vrijwilligerswerk is. Het louter kopiëren van nieuws en persberichten van anderen, waar veel sport-websites zich toe beperken, kost niets. Maar Atletiek Week ging zelf op pad, in binnen- en buitenland.

Daar kregen we veel complimenten voor, maar we hebben onvoldoende duidelijk kunnen maken dat daar inkomsten tegenover moesten staan. Wanneer we dat wel onder de aandacht brachten, was de response teleurstellend laag. Maar van lof, prijs en eer kunnen verslaggevers en fotografen hun boterham niet betalen. Dus hebben we besloten te stoppen met de verslaggeving.

Laatste medium
We zijn zo vrij om te constateren dat hiermee het laatste medium verdwijnt dat de Nederlandse wedstrijdatletiek ruim en consequent volgt. Vele decennia was Atletiekwereld hét veertiendaags magazine voor de Nederlandse atletiek. De KNAU rekende het tot haar taak om haar achterban op de hoogte te houden van wedstrijden en uitslagen en voorzag via reportages, interviews en technische rubrieken in de nodige achtergrondinformatie.

pers3Rond de eeuwwisseling daalde het aantal abonnees. Atletiekwereld veranderde in Atletiek Actueel, maar ook dat blad kon het hoofd niet boven water houden. Aanvankelijk verschoof de berichtgeving over wedstrijden naar de website van de Atletiekunie. Een flink deel van de huidige redactie van Atletiek Week was daar als freelance journalist of fotograaf bij betrokken. Maar kennelijk met instemming van bestuur en Unieraad beperkt de Atletiekunie zich thans tot berichtgeving die het niveau van een middelmatig clubblad niet ontstijgt. Voor achtergronden is al helemaal geen plaats meer.

En de andere media dan?
Dagbladen en sportmagazines, waar papier en personeel schaarser zijn geworden, beperken zich veelal tot medaillekandidaten. Dankzij Schippers, Hassan en Martina, enkele andere toppers en een EK in eigen land was er daarom veel aandacht voor atletiek. Maar zijn er geen sterren, dan zijn er bij veel wedstrijden weinig of geen verslaggevers aanwezig. Onze collega’s van Losse Veter hebben hun knopen ook geteld en richten zich begrijpelijkerwijs meer op de (recreatieve) wegatletiek.

De NOS vormt vooralsnog een uitzondering en heeft ruimte en middelen om veel aandacht te besteden aan de bredere topatletiek. Maar gelet op de politieke ontwikkelingen en de aangekondigde bezuinigingen op de publieke omroep is het de vraag hoelang dat nog zo blijft.

Het is al met al een somber vooruitzicht.

Verdwijnt Atletiek Week helemaal?
Wel in de huidige vorm als dagelijkse nieuwsbron voor de atletiek. De redactie buigt zich over de mogelijkheid om ruimte te blijven bieden aan opiniërende verhalen over de ontwikkeling in de sport. Dat zal vrijwilligerswerk moeten zijn, van een veel beperktere omvang dan wat wij u in de afgelopen zes jaar hebben geboden.